Universidade de Santiago de Compostela

As áreas da USC que participan no proxecto Res2ValHum incluén ao Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental do Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, ao Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, e ao Departamento de Química Física. Os investigadores que forman parte do grupo de traballo pertencen ao Grupo de Excelencia Ambiosol GI-1245 (GRC2014/003) e incluénse na Agrupación Estratéxica CRETUS (Centre for Research in Environmental Technologies, University of Santiago de Compostela, AGRUP2015/02).

O grupo de traballo é especialista en Ciencia do Solo, Bioxeoquímica e Xeomorfoloxía. As principais liñas investigación englobánse nas áreas de Ciencia do Solo, Química, Física, Tecnoloxía Ambiental e Estudos Ambientais, Química Ambiental, Bioxeoquímica e Xeografía Física. As liñas xerais do foco de traballo centránse no estudo da calidade ambiental, do solo e contaminación da auga, recuperación de residuos, cartografía de solos, procesos bioxeoquímicos, nanomateriais, tecnosoles, biocarbones ou fito-tecnoloxías.

Localização:

Instituto de Investigaciones Tecnológicas
R/ Constantino Candeira s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
España

Departamento de Edafología y Química Agrícols
R/ Lope Gomez de Marzoa s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
España

Departamento de Química Física
Avenida de las Ciencias s/n
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
España

IP – Felipe Macías Vázquez

Contactos:

Felipe Macías Vazquéz

E-mail: felipe.macias.vázquez@usc.es

Teléfono: (+34) 600940148

Sarah Fiol López

E-mail: sarah.fiol@usc.es

Teléfono: (+34) 881816042

 

Ruth Saiz Rubio

E-mail: ruthsaizrubio@gmail.com

Teléfono: (+34) 881816039

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField