LIPOR

LIPOR – Servizo Intermunicipalizado de Xestión de Residuos do Gran Porto – é a entidade responsable da xestión, valorización e tratamento dos residuos urbanos producidos polos oito municipios que a integran: Espinho, Gondomar, Porto, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.

Constituída como Asociación de Municipios en 1982, a LIPOR aplicou unha xestión integrada dos residuos, recuperando, ampliando e construíndo infraestruturas, complementadas con campañas de sensibilización ante a poboación. A LIPOR trata, todos os anos, preto de 500 mil toneladas de residuos urbanos – RU – producidos por preto de 1 millón de habitantes.

Sustentada nos modernos conceptos de xestión de RU, que preconizan a adopción de sistemas integrados e a minimización da deposición de residuos en vertedoiro, a LIPOR desenvolveu unha estratexia integrada de valorización, tratamento e confinamento dos RU, baseada en tres compoñentes principais: Valorización Multimaterial, Valorización Orgánica e Valorización Enerxética, completadas por un aterro sanitario para recepción dos rexeitados e de residuos previamente preparados.

Ao asumir de xeito claro que a xestión de residuos se realiza na óptica do recurso, a LIPOR firma todos os esforzos na súa valorización máis adecuada, enfoque esta que ten por base a proxección dun modelo circular de negocios, e é sostida por proxectos demostrativos das prácticas circulares de soporte. A actuación da Organización permite consolidar un posicionamento que se preconiza pola creación de valor no ciclo produtivo, caracterizado pola reintroducción do “residuo” como “recurso” na cadea de valor.

A Central de Valorización Orgánica da LIPOR produce un composto de alta calidade (Nutrimais) a partir da valorización de residuos orgánicos (residuos alimentarios e residuos verdes) procedentes de circuítos de recollida selectiva. Esta central ten a capacidade para rececionar 60 000 t de residuos orgánicos e producir preto de 20 000 t de composto.

CONTACTOS

Morada:

LIPOR- Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Apartado 1510,
4435-996 Baguim do Monte
Portugal

 

Telefone: 229 770 100
Fax: 229 756 038
E-mail: geral@lipor.pt
URL: www.lipor.pt

 

Coordenadas GPS:
41°11’55.6″N 8°32’48.2″W
41.198767, -8.546725

 

Gestora da Unidade de Negócio Internacional:
Dra. Susana Abreu: +351 939 770 249 – susana.abreu@lipor.pt

 

Elementos da Equipa de Projeto Res2ValHum:

Susana Abreu
Nuno Filipe
Júlia Oliveira
Filipa Teixeira
Paula Mendes
Fernando Leite

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField