CVR

O CVR – Centro á Valorización de Residuos é unha institución privada sen ánimo de lucro constituída en Braga, por escritura pública en xullo de 2002, que presta servizos técnicos e de investigación e desenvolvemento, no ámbito da prevención, tratamento e valorización de residuos sólidos, efluentes líquidos, efluentes gasosos, solos, biocombustibles e combustibles derivados de residuos.

O CVR reside en Guimarães, integrado no Campus da Universidade do Minho posuíndo instalacións de laboratorio propias con 2000 m2 de superficie cuberta, onde desenvolve as súas actividades. A súa estrutura organizativa comprende os Laboratorios de Caracterización de Residuos, de emisións gasosas, de Avaliación de ruído, de materiais e Geotecnia eo Departamento de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico.

 

Para a execución das súas actividades, o CVR conta actualmente con 14 colaboradores permanentes, entre técnicos e investigadores, ademais de colaboracións externas con preto de dúas ducias de investigadores de universidades e centros tecnolóxicos portugueses e internacionais. Os asociados constituíntes do CVR son a Asociación Industrial do Miño, a Asociación Portuguesa de Fundición, a TecMinho e a Universidade do Minho.

O CVR conta con 82 asociados fundadores e adherentes de diferentes tipoloxías, en particular empresas da industria da fundición, dos servizos de xestión de augas residuais e de xestión de residuos, da industria metalomecânica, da industria cerámica, da industria do papel, da industria da construción civil, centros tecnolóxicos, entidades municipais e institucións públicas sen ánimo de lucro, a que corresponde un patrimonio asociativo de 844.000,00 €.

Contactos:

Morada

CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
Rua de Francos, N.º 350, Azurém
4800-058 Guimarães
Portugal

 

Telefone :       (+351) 253 510 020
Fax:                 (+351) 253 510 029
Email:             geral@cvresiduos.pt
URL:               www.cvresiduos.pt

 

Coordenadas GPS
Latitude: 41º 27′ 17” N
Longitude: 8º 17′ 24” W

 

Diretor Executivo

Eng.º Jorge Araújo | (+351) 253 510 022; jaraujo@cvresiduos.pt

 

Coordenadora IDT

Doutora Joana Carvalho | (+351) 253 510 027; jcarvalho@cvresiduos.pt

 

Investigadores IDT:

Dr. André Ribeiro |(+351) 253 510 024; aribeiro@cvresiduos.pt

Doutor André Mota | (+351) 253 510 031; amota@cvresiduos.pt

 

Responsável Financeira e Administrativa

Dra. Alexandra Pedro | (+351) 253 510 033; apedro@cvresiduos.pt

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField