BRAVAL

BRAVAL – Valorización e Tratamento de Residuos Sólidos, SA é a concesionarios do Estado Portugués que explota o sistema multimunicipal de selección, recollida selectiva, valoración e tratamento de residuos sólidos urbanos do Baixo Cávado, abranguendo os municipios de Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso , Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde.

Abarca unha superficie de 1121 km2 e unha poboación de 290.387 habitantes, que produce aproximadamente 112.000 toneladas de residuos sólidos. Tres tarefas principais orientaron o inicio da nosa actividade: peche e recuperación ambiental de 11 vertedoiros a ceo aberto, construción do aterro sanitario e implantación da recollida selectiva.

Tras aplicados estes proxectos, hai o cambio de paradigma: os residuos para a ser vistos como un recurso. Así, a Braval lanza o Ecoparque Braval, un conxunto integrado de varios proxectos de valorización de residuos. Actualmente, ademais do aterro sanitario e recollida selectiva de residuos de envases, a Braval recolle e valora aceites alimentarios usados, producindo biodiesel, recolle e envía para a súa reciclaxe pilas, residuos eléctricos e electrónicos, cirios e velas, recollidos en cemiterios. Nas instalacións do Ecoparque Braval existe aínda un punto de recollida de pneumáticos usados, autorizado pola Valorpneu, unha Unidade de Tratamento de residuos hospitalarios, xestionada pola Ambimed e unha unidade de valoración do biogás, producindo enerxía eléctrica.

En 2016, é inaugurada o Centro de Valorización Orgánica / Tratamento Mecánico, que veu revolucionar o tratamento de residuos na nosa rexión. Trátase de un proxecto cofinanciado por fondos da Unión Europea, un investimento total de preto de 21 millóns de euros.

Esta unidade permite o tratamento mecánico de preto de 100 mil toneladas de residuos recollidos indiferenciadamente, a posta en valor de 30 mil toneladas de residuos biodegradables ea compostaxe de 10 mil toneladas de residuos verdes por compostaxe, así como a posta en valor enerxético do biogás producido na dixestión anaeróbia.

 

Contactos

Morada para correspondência:
Praça do Município – Apartado 1040
4711-908 Braga

 

Morada Ecoparque:
Rua do Aterro – Ferreiros
4830-166 Póvoa de Lanhoso

 

Telefone: 526 639 220
Fax: 253 639 229

E-mail: braval@braval.pt

URL: www.braval.pt

 

Coordenadas GPS:
N 41,58072º, W 8,31407º (graus decimais)
41°34’51.52″N , 8°18’52.98″W (graus, minutos, segundos)

 

Diretor Geral Executivo

Dr. Pedro Machado: +351924489300 – pedromachado@braval.pt

 

 

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField