Objetivos

1 – Promover a compostaxe como práctica de tratamento de residuos orgánicos:

 • Aumentar o número de empresas de tratamento de residuos que se dediquen á compostaxe;
 • Reducir o volume de residuos orgánicos canalizados aos vertedoiros;
 • Sensibilizar á comunidade escolar a través da realización de charlas e visitas de estudo;
 • Organizar sesións de información dirixidas a cidadáns de promoción da compostaxe e de boas prácticas sobre recollida selectiva;
 • Organizar talleres e sesións técnicas avanzadas en temas como: compostaxe e caracterización de compost; caracterización e aplicacións das SH (substancias húmicas); caracterización e aplicacións de produtos a base de SH en agricultura e na remediación de chans;
 • Producir un manual de boas prácticas bilingüe (dixital e en papel);
 • Construír e xestionar unha páxina web e de contas en redes sociais;
 • Elaborar un inventario sobre a produción de residuos.

2 – Promover a utilización de compost na agricultura como fertilizante / substrato / corredor de solos de orixe orgánica e contribuír a unha xestión ambiental sustentable

 • Aumentar o número de agricultores que utilizan compost
 • Demostrar o efecto da aplicación do compost rico en substancias húmicas na calidade do solo
 • Caracterizar o compost producido desde o punto de vista químico e microbiológico
 • Caracterizar o perfil químico das substancias húmicas (SH) e as súas actividades biolóxicas
 • Inventariar a produción de residuos
 • Crear e manter unha ferramenta de xestión de residuos orgánicos.

3 – Analizar e optimizar o proceso de compostaxe para mellorar a calidade e cantidade do compost producido

 • Relacionar as propiedades do compost producido polas diferentes empresas e agricultores (en particular o perfil químico das SH) coas variables do proceso de compostaxe.

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField