O 1º Encontro POCTEP, Kick- off Meeting do proxecto Res2ValHum – Valorización de Residuos Orgánicos: Produción de Substancias Húmicas, celebrouse na Universidade do Miño o día 11 de xullo de 2017. Nesta reunión douse a coñecer a estrutura de xestión e coordinación do proxecto, e foron discutidas as metodoloxías de implementación de cada unha das actividades do proxecto. Todos os socios estiveron presentes.

  • Fernanda Proença (Investigadora Responsável); Ana Cunha; Ana Paula Bettencourt; Conceição Paiva; Dulce Geraldo; Fátima Bento; Paula M. Ferreira e Rui Oliveira (UMINHO – Beneficiário Principal)
  • André Ribeiro (CVR)
  • Júlia Oliveira e Susana Abreu (LIPOR)
  • Pedro Machado e Vasco Machado (BRAVAL)
  • Isidro García Téllez; Maria Esther Campos e Mónica Pérez Álvarez (SOGAMA)
  • Felipe Macías García (CVAN)
  • Felipe Macías Vázquez e Juan Antelo Martinez (USC)

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField