Grupos Destinatarios

Os grupos destinatarios constitúen un espello da sociedade da Eurorrexión: agricultores, propietarios de restaurantes, empresarios da industria da reciclaxe e da produción de compost orgánico, educadores e poboación en xeral.

Neste sentido, o proxecto enmárcase dentro dos principios rectores da Prioridade 6F de Investimentos, a saber:

  • Adecuación da estratexia de cooperación POCTEP sobre xestión de recursos naturais: contribución da estratexia europea 2020; Participación dos administradores rexionais e locais como axentes clave para a protección e valorización dos recursos naturais.
  • Intensidade e valor engadido da cooperación transfronteiriza: fortalecemento das institucións de investigación; e fortalecemento da vinculación do compoñente de investigación ás empresas da industria de reciclaxe e compostaxe orgánica; mecanismos e instrumentos comúns de mellora da xestión dos recursos naturais; o intercambio de coñecemento e capitalización de resultados.
  • Contribución do proxecto ao desenvolvemento territorial da zona: Os efectos previstos que se poden medir a través dos indicadores de rendemento comúns e específicos do Eixo 3, e o indicador de resultados de P.I. 6F; Impactos medioambientais e socioeconómicos previstos – aumento da capacidade adicional de reciclaxe de residuos / mellora das prácticas agrícolas de base biolóxica; enriquecemento dos solos agrícolas mediante prácticas naturais de remediación de solos.

 

             

         

 

 

    

 

2017 – Res2ValHUM – Valorização de Resíduos Orgânicos: Produção de Substâncias Húmicas
design & site: TECField